Výběr prací


Práce pro firmu Architea projekt, s.r.o.:


Stránky firmy
Rodinný dům v Unhošti
(Ing. arch. Věra Ottová)
Studie bytové zástavby Jirny
(Ing. arch. Věra Ottová)
Studie pro zástavbu rodinnými domy v Roztokách
(Ing. arch. Věra Ottová)


Práce pro firmu UKW s.r.o.:


Stránky firmy
Únor - červen 2002
Montážní hala firmy Holmonta, Praha 10 - Hostivař
(Ing. Wainar)
Rekonstrukce půdního bytu, Praha 1 - Valentinská ul.
(Ing. Wainar)
Školní práce:


Předdiplomní projekt a diplomová práce:
Dostavba areálu Univerzity Pardubice - fakulta chemickotechnologická
(ved. práce Ing. arch. Čajka, zima 2002 - léto 2003)

výkresy studie:
celková situace (308 kB)
axonometrie (196 kB)

vizualizace studie
fotografie modelu


Počítačová grafika 20: Pavilon Marie Terezie ve Veltrusích
(ved. práce Ing. Křemen, léto 2002)

Interiér 20: Vstupní hala sportovního a ubytovacího zařízení
(ved. práce Ing. arch. Knappová, zima 2001)
html: vojta.caban@email.cz XII/2004